Undersøgelse

I min klinik udfører jeg psykologiske undersøgelser
af børn og voksne.


Børneundersøgelse

Børneundersøgelse kan bestilles af forældre eller socialforvaltningen i en kommune.
Barnets situation analyseres og suppleres med relevante
tests og samtaler med forældre, evt. skole, børneinstitution
og udmunder i en rapport, hvori jeg peger på hvilke foranstaltninger
der bør iværksættes.

Voksenundersøgelse

Voksenundersøgelse bestilles som oftest af en socialrådgiver.
Det kan dreje sig om en vurdering af den voksnes arbejdsevne,
om der er behov for en udredning og en behandling, eventuelt
en undersøgelse som kan udmønte sig i en førtidspension.
Undersøgelsen afsluttes med en beskrivelse og vurdering til
socialrådgiveren.

Behandling

Samtalen er psykologens vigtigste behandlingsmetode.
Gennem samtalen afdækkes det der ønskes arbejdet med,
ressourcer og handlemuligheder for forandring.
Ved behandling af angst, fobier, OCD og depression indgår
individuel undervisning og rådgivning.

 Tilbage til startside