Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD)

Tvangstanker er tanker som konstant presser sig på i  bevidstheden.
De er meget ubehagelige og stærkt generende, og selv om personen
erkender tankerne som meningsløse kan man ikke slippe af med dem.

Tvangshandlinger er handlinger, som personen skal gøre på
en bestemt måde eller efter et bestemt rituelt mønster.

Bag disse handlinger ligger der en forestilling om, at handlingerne
kan afværge en hændelse som personen frygter ellers vil ske.

OCD viser sig på samme måde hos børn og voksne og
tvangssymptomerne er stort set de samme.

Behandlingen, som er kognitiv adfærdsterapi, går ud på at hjælpe
personen med at blive opmærksom på den urealistiske og
uhensigtsmæssige tænkning og adfærd.

Ved øvelser og hjemmearbejde trænes personen i gradvis at
reducere omfanget af tvangshandlingerne.

 

Tilbage til startside