Samlivsproblemer

I et parforhold opstår der af og til perioder, hvor den ene eller
begge parter føler sig utilfreds eller ulykkelig i forholdet.

Gennem samtaler vil fokus være på at lytte til hinanden på en
kvalificeret måde og forsøge at forstå, hvad det er den anden
siger/mener uden på forhånd at have en færdig mening om dette.

Vigtigheden er at lære at diskutere på baggrund af, hvad man har
lyttet sig til og forstået hos hinanden, frem for hvad man mistænker
hinanden for at ville med det sagte.

I praksis foregår samtalen ved, at jeg på skift interviewer parret.

Imens jeg taler med den ene lytter den anden og omvendt.

Der vil blive lejlighed til at kommentere og reflektere på det der
bringes frem.

 

Tilbage til startside