Depression

En længerevarende følelse af uforklarligt tungsind, overvældende
træthed, håbløshed og meningsløshed.

De 3 kernesyptomer

Nedtrykthed, overvældende træthed, alt synes gråt i gråt
Nedsat lyst og interesse
Træthed og nedsat energi

De 7 ledsagesymptomer

Nedsat selvtillid og selvfølelse
Selvbebrejdelser og skyldfølelse
Tanker om død og selvmord
Tænke og koncentrationsbesvær
Psykomotorisk hæmning eller rastløs uro
Dårlig nattesøvn, overfladisk og uden dyb søvn
Svigtende appetit og vægttab

Andre symptomer

Angst
Irritabilitet og aggression
Smerter
Nedsat sexlyst
Disse kan forekomme enkeltvis og uden iøjefaldende tristhed.
Arbejdsmetoden er kognitiv terapi alene eller sammen med en medicinsk behandling.

 Tilbage til startside